10 veština koje će biti potrebne u 2020. godini

Svetski ekonomski forum je međunarodna organizacija za javno-privatne saradnje i posvećena je poboljšanju stanja u svetu. Forum angažuje najistaknutije političke, poslovne i druge lidere društva da oblikuju globalne, regionalne i industrijske agende. Osnovan je 1971. godine kao neprofitna fondacija sa sedištem u Ženevi u Švajcarskoj. Forum je nezavisan, nepristrasan i nije vezan za bilo kakve posebne interese. Nastoji u naporima da iskaže preduzetništvo kao globalni javni interes i da pritom poštuje najviše standarde upravljanja. Moralni i intelektualni integritet je u srcu svega što radi.

U nastavku je četvrta industrijska revolicija koja je u interakciji sa drugim socio-ekonomskim i demografskim faktorima stvara savršenu oluju promena poslovnog modela u svim industrijama, što dovodi do velikih poremećaja na tržistu rada.  Nove kategorije poslova će se pojaviti, delimično ili u celosti će zameniti neke druge koji više neće biti aktuelni i traženi. Tražene lične i profesionalne veštine kako u novim tako i u starim poslovima će se promeniti u većini delatnosti i transformisti kako i gde ljudi rade.

Ovaj izveštaj o budućnosti veština ima za cilj da predstavi konkretne informacije o veličini ovi trendova.

U nastavku možete pročitati TOP 10 veština koje će biti najtraženije u 2020. godini.

1.  Rešavanje kompleksnih problema

2.  Kritičko razmišljanje

3.  Kreativnost

4.  Veština upravljanja ljudima

5.  Koordinacija sa ostalima

6.  Emocionalna inteligencija

7.  Rasuđivanje i donošenje odluka

8.  Orjentacija ka usluzi

9.  Veština pregovaranja

10. Kognitivna fleksibilnost

 

Izvor: http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/shareable-infographics/

Leave a Comment

Your email address will not be published.