8 video primera vizualizacije podataka

Vizualizacija podataka pogotovu ako je interaktivna i animirana postaje sve više i više popularna. U nastavku sam izdvojio 8 primera animacije koje su uradili fantastični momci iz kompanije 442 South iz Engleske kojima je ujedno specijalnost pejzažna kompjuterska grafika, vizualizacija i animacija.

U nastavku možete pogledati kao su oni uspeli da ožive dostupne podatke i dočaraju ih na spektakularan način koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

1. Pobednici maratona u New York City

Animirana video vizualizacija poredi muške pobednike na New York City Marathon-u od 1976. godine.

2. Rute globalnog pomorskog transporta

Video prikazuje glavne rute pomorskog saobraćaja na uzorku od 2 nedelje.

3.  Avio saobraćaj iznad Londona

Animacija prikazuje avionski saobraćaj iznad 5 glavnih Londonskih aerodroma. Svaka vizualizacija podataka i boja je uzorak od 24h gde se može primetiti neverovatna gustina avio saobraćaja iznad ovog velikog grada. Video je napravljen za internacionalno poštovanog klijenta NATS koji pruža usluge avionskog saobraćaja a za potrebe njihove prezentacije tokom 2015. godine.

4. Prekookeanski letovi 

Svakim danom, između 2.000 i 3.000 hiljada aviona leti preko severnog Atlantika između Kanade, Amerike i Evrope. Avio prostor između severnog Atlantika je podeljen na osam kontrolnih oblasti (OCA). Ove oblasti su pod kontrolom ANPS (Air Navigation Service Providers) koji rade na različitim lokacijama u različitim zemljama.

Vizualizacija pokazuje prekookeanske letove za period od 24h na uzorku od 2.524 letova, od kojih je 1.273 prošlo kroz oblast Shanwick što čini 80%.

5. Poređenje podataka udara munja i lokacija dobitnika na loto-u

Animacija pokazuje poređenje lokacija srećnih loto dobitnika i nesrećnih udara munje na teritoriji Holandije tokom 2012. godine. Munje su obojene plavom bojom, dok su loto dobitnici obojeni zlatnom bojom. Veliki zlatni krugovi predstavljaju velike novčane dobitke.

6. Prikaz distribucije mleka od farme do prodavnice

Vrlo interesantna vizualizacija podatka za Holandsku televiziju VPRO. Interaktivni GPS podaci predstavljaju putanje kamiona od trenutka preuzimanja mleka sa farmi u provinciji Zuid-Holland do trenutka kada dolaze do fabrika, kada kreću od fabrika do distributivnih centara u regiji Pijnacker i kada kreću do konačnih odredišta tj. do obližnjih prodavnica.

7.  Zemljotresi između 2000. godine i 2015. godine

Od 2000. godine bilo je preko 10.000 zemljotresa širom sveta. Video animacija prikazuje sve zemljotrese jačine preko 4 Rihterove skale u poslednjih 15 godina zaključno sa novembrom 2015. godine. Tačke predstavljaju potrese a veličina tačke predstavlja jačinu potresa. Tačke su kumulativne tako da se može primetiti oblast u kojima su zemljotresi najčešći.

8. Migracija ptica, iz Holadije do Afrike i nazad

Animacija podataka je bazirana na podacima kao što su geografska širina, geografska dužina i visina dobijenih iz Univeziteta u Amsterdamu. Prati 12 vrsta ptica, a kasnije se koncentriše na par, muški i ženski i njihovu migraciju prema jugu u jesen 2010. godine iz Veluwe šume u Holandiji ka toplijim krajevima Afričke obale, u Liberiji, Gani i Kamerunu. Nakon što je pomenuti par prezimeo u Africi, evidentno je na animaciji da se vraćaju nazad. Takođe, tokom praćenja rute, može se primetiti i da je ženka u jednom trenutku izgubila put do kuće, verovatno zbog jakih vetrova. Nakon dugačkog putovanja, mužjak stiže nazad u Veluwe šumu odakle je krenuo i čekao ženku da se vrati.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.