Excel Analysis ToolPak – Koeficijent korelacije

Koeficijent korelacije (vrednost između -1 i +1) nam govori koliko su jako dve varijable povezane međusobno. U statistici se mogu naći nekoliko različitih korelacija ali ako nije drugačije naglašeno najčešće se misli na Pearson correlation (The product moment correlation coefficient ili PMCC). Mnogi spreadsheet editori kao što su MS Excel, GoogleDocs i OpenOffice mogu da izračunaju korelaciju za vas.

U nastavku teksta ću na praktičnim primerima objasniti dva načina kako možete da izračunate koeficijente, konkretno kroz alat Excel, korišćenjem funkcije CORREL ili preko Analysis Toolpak dodatka gde se takođe može naći koeficijent korelacije između dve varijable.

CORREL funkcija

Selektujte ćeliju gde želite da dobijete koeficijent (na primeru je to B8), upišite sledeću formulu =CORREL u ćeliji i selektujte dva seta podataka (array 1 i array 2) za koji želite da izračunate koeficijent. Prvi set podataka će na primer biti od A2:A6,  a drugi od B2:B6.

  • Koeficijent korelacije +1  pokazuje savršenu pozitivnu korelaciju.

Kada se varijabla A poveća, varijabla B se poveća takođe. Kada se varijabla A smanji, varijabla B se smanji takođe (primer na slici ispod).

excel toolpak analysis pozitivna korelacija

  • Koeficijent korelacije -1 pokazuje savršenu negativnu korelaciju.

Kada se varijabla A poveća, varijabla B se smanji, a kada se A varijabla smanji, varijabla B se poveća

excel toolpak analysis negativna korelacija

  • Kada je koeficijent korelacije blizu 0 onda  to znači da nema korelacije (međusobne povezanosti).

Analysis Toolpak

Ako želite da koristite Analysis Toolpak dodatak za Excel kako bi brzo i jednostavno dobili korelacione koeficijente između varijabli, pratite sledeće korake.

  1. U tabu Data, u Analysis grupi, kliknite na Data Analysis. excel analysis toolpak histogram Napomena: Ako kojim slučajem ne možete da nađete Data Analysis onda treba da aktivirate dodatak (objašnjenje i koraci kako da ga aktivirate sam pisao u tekstu koji se nalazi ovde.)
  2. Selektujte Correlation i kliknite OK. excel toolpak analysis menu
  3. Na primer, selektujte opseg od A1:C6 excel toolpak analysis korelacija
  4. Selektujte Labels in first rows.
  5. Selektujte ćeliju gde želite da se pojavi tabela sa korelacijama (na sledećoj slici će to biti D19 na primer).
  6. Kliknite OK. 
  7. Rezultat excel toolpak analysis korelacija

 

Zaključak:

Varijable A i B imaju pozitivnu korelaciju (0.9). Varijable A i C nisu u korelaciju (-0.20). Varijable B i C takođe nisu u korelaciji (-0.28). Ove tvrdnje mogu da se potvrde tako što će se napraviti grafikon i vizuelno prikazati brojevi. To možete uraditi tako što ćete kliknite u tabu na Insert, i u okviru Chart, selektujte 2D line.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.