Excel Analysis ToolPak – Histogram

Histogram predstavlja grafički prikaz distribucije podataka koji je prvi predstavio Karl Pearson.

Ovaj primer će vam objasniti kako da kreirate histogram u Excel-u ako imate verziju koja nije 2016 kroz Analysis ToolPak a takođe tu je i objašnjenja ako imate Excel 2016.

 1. Pre svega potrebno je da napravite opseg vrednosti (bin), podelite na primer ceo opseg vrednosti iz vašeg seta podataka u serije intervala. U primeru sa slike izabrao sam da to bude kolona D3:D7 (možete ručno menjati i prilagođavati).excel toolpak histogram
 2. Kliknite na DATA tab i u sekciji Analysis, kliknite na Data Analysis. Napomena: Ako slučajno ne možete da nađete Data Analysis polje onda je potrebno da aktivirate Analysis ToolPak dodatak koji je sastavni deo svakog Excel-a. Detaljne korake kako se aktivira objasnio sam u ovom tekstuexcel analysis toolpak histogram
 3. Selektujte iz liste Histogram i kliknite OK. excel analysis toolpak
 4. Selektujte podatke koje analizirate, u ovom slučaju oni su u opsegu A2:A20 (bez header-a tj. opisa kolone).
 5. Kliknite u polje Bin Range i selektujte opseg serije intervala koje ste prethodno definisali u prvom koraku.
 6. Nakon toga kliknite na Output Range i selektujte F3. Ovde definišete gde će se pojaviti nova tabela rezultata.
 7. Selektujte Chart Output polje (pojaviće se i grafički prikaz). excel toolpak histogram
 8. Kliknite OK. excel toolpak histogram
 9. Kliknite na legendu sa desne strane i pritisnite DELETE.
 10. Preimenujte Bin i stavite tačan naziv u ovom slučaju iz primera tabele to je Broj automobila (ime header-a vašeg seta podataka za analizu).
 11. Ako želite da izbrišete razmak između stubova, kliknite desnim klikom na njih, kliknite Format Data Series i promenite Gap width u 0%.
 12. Ako želite da dodate ivice, kliknite desnim klikom na ceo grafikon i kliknite na Format Data Series pa onda kliknite na Fill & Line ikonicu i selektujte Border i izaberite boju.

Rezultat:

excel toolpak histogram

 

Histogram u Excel 2016

Ako imate novu verziju, Excel 2016, onda Histogram možete da kreirate na brži način. Naravno podrazumeva se da imate podatke koje želite da analizirate i serije intervala (bin) kojima želite da izmerite frekvenciju (mada ovo može da se definiše i kasnije kroz podešavanja kod grafikona).

 1. Selektujte podatke, u slučaju sa slike to je A2:A20excel toolpak histogram
 2. Kliknite na Insert > Insert Statistic Chart > Histogram excel 2016 histogram
 3. Kada vam se pojavi Histogram, kliknite na horizontalnu osu kako bi ga konfigurisali. Kliknite Format Axis pa zatim Axis Options.
 4. Iskoristite opcije koje se nalaze u Axis Options i podesite ih.
 • By Category – Izaberite da li želite da na horizontalnoj osi kategorije budu teks umesto brojeva
 • Automatic – Ovo predstalja default podešavanje kada je u pitanju Histogram. Veličina opsega interval se izračunava korišćenjem Scott’s normal reference rule.
 • Bin width – Decimalni broj između svakog opsega intervala Histograma. 
 • Number of bins – Broj intervala
 • Overflow bin – Kreiranje intervala za sve vrednosti koje su iznad broju u polju koji upišete.
 • Underflow bin – Kreiranje intervala za sve vrednosti koje su ispod ili jednake broju u polju koji upišete.

excel 2016 histogram

Leave a Comment

Your email address will not be published.