Google Analytics metrike i dimenzije

Svaki izveštaj u Google Analytics alatu je napravljen od dimenzija i metrika. Dimenzije predstavljaju atribute podataka. Na primer City podatak predstavlja dimenziju i pokazuje odakle je saobraćaj došao a dimenzija Page pokazuje URL stranice koju je korisnik pogledao. Metrike su kvantitativne mere. Na primer metrika Sessions pokazuje ukupan broj sesija (poseta) za određeni vremenski period dok metrika Pages/Sessions pokazuje prosečan broj stranica koje su pregledane tokom sesije (posete).

U Analytics izveštaju dimenzije su u redovima dok su metrike u kolonama. Ako želite da vidite na primer iz kog grada je bilo najviše pregledanih stranica po sesiji (poseti), to će biti moguće tako što ćete u dimenzije staviti grad (City) a za metriku ćete definisati broj pregledanih stranica po sesiji (Pages/Session). Treba imati na umu da ne može svaka metrika da bude kombinovana sa svakom dimenzijom. Za listu svih dostupnih dimenzija i metrika i njihovih validnih kombinacija preporučujem da pogledate Google-ov alat pod imenom Dimensions & Metrics Explorer.

U nastavku teksta je 17 kategorija sa selektovanih preko 240 najčešćih dimenzija i metrika sa imenima na engleskom jeziku i sa opisom na srpskom. Uvidom u njih pomoći će vam da brže i lakše shvatite koji su sve to dostupni podaci u Google Analytics alatu i u zavisnosti od vaših mikro i makro biznis ciljeva napravite izveštaj koji vam odgovara i iz koga ćete izvući nakvalitetnije uvide kako bi optimizovali vaše online prisustvo, online shop i marketing kampanje.

Kategorije dimenzija i metrika:


Users

Users kategorija se odnosi na korisnike i pokazuje koliko je njih imalo interakciju sa sajtom ili aplikacijom. Kako bi se utvrdilo koji saobraćaj pripada kom korisniku, uz svakog korisnika je dodeljen identifikator koji se šalje uz svaku interakciju korisnika. Ovaj identifikator se smešta u cookie. Svakako više tehničkih detalja oko identifikatora, cookie-a i kako oni funkcionišu savetujem da se detaljno pročita dokumentaciju.

User Type

Pokazuje da li su korisnici novi ili se vraćaju na sajt.

Count of Sessions

Predstavlja index sesije posetioca. Svaka sesija jedinstvenog posetioca dobija jedinstven index koji počinje od 1 (početak prve sesije).

Days Since Last Session

Broj dana koji je prošao od kako je posetilac poslednji put posetio sajt. Ova dimenzija se često koristi kako bi pokazala lojalnost korisnika.

User Defined Value

Vrednost koja se definiše prilikom custom segmentiranja korisnika.

Users

Metrika predstavlja ukupan broj korisnika u željenom vremenskom periodu.

New Users

Predstavlja broj sesija koje su označene kao prve sesije/posete korisnika.

% New Sessions

Procenat sesija/poseta od strane korisnika koji nikad pre nije posetio sajt.

Number of Sessions per User

Ukupan broj sesija/poseta podeljen sa ukupnim brojem korisnika koji su posetili sajt.


Sessions

Sessions kategorija koja predstavlja interakcije posetioca sa sajtom koje su se ostvarile u određenom vremenskom periodu. Na primer jedna sesija može sadržati više pregledanih stranica (Page Views), eventova (Events), socijalnih interakcija i ecommerce transakcija. Jedan posetilac može ostvariti nekoliko sesija.

Sessions

Ukupan broj sesija/poseta.

Bounces

Ukupan broj posetioca koji su posetili samo jednu stranicu na sajtu.

Bounce Rate

Procenat ukupnog broja posetilaca koji su posetili samo jednu stranicu na sajtu.

Session Duration

Metrika koja pokazuje ukupno trajanje sesije/posete u sekundama.

Avg. Session Duration

Prosečno trajanje u sekundama sesije/posete.

Hits

Hit je interakcija nakon koje se podatak šalje u Google Analytics. Neke od njih su event tracking hits, ecomemerce hits itd. Ova metrika pokazuje ukupan broj hit-ova za View (profile).


Traffic Sources

Traffic source kategorija predstavlja različite kanale preko koji korisnik dolazi do sajta ili aplikacije, uključujući marketing kampanje, pretraživače i socijalne mreže.

Referral Path

Predstavlja putanju URL na koji se odnosi referal.

Full Referrer

Uključuje ime hosta i putanju URL-a.

Campaign

Kada je u pitanju manuelno praćenje kampanja, predstavlja vrednost utm_campaign parametra za praćenje kampanja. Za AdWords autotagging, predstavlja ime ili imena online AdWords kampanji koje su napravljene i aktuelne.

Source

Izvor referala. Ako korisnik nije došao na sajt preko referala podatak će biti definisan kao direct. Za saobraćaj koji je došao preko AdWords-a a uključen je autotagging podatak će biti google, međutim ako je manuelno praćenje kampanje uključeno onda je ovaj podatak uzet sa utm_source.

Medium

Tip referala. Za saobraćaj koji je došao preko AdWords-a a uključen je autotagging podatak će biti prikazan kao cpc, međutim ako je manuelno praćenje kampanje uključeno onda će ovaj podatak biti uzet sa utm_medium. Saobraćaj koji je došao sa Google pretraživača je obeležen sa organic.

Source / Medium

Predstavlja kombinovanu vrednost source i medium dimenzija.

Keyword

Za saobraćaj koji je došao preko AdWords-a a uključeno je manuelno praćenje kampanja, predstavlja vrednost utm_term.

Ad Content

Za manuelno praćenje AdWords kampanji, predstavlja podatak utm_content parametra za praćenje kampanji. Ako je autotagging u AdWordsu ukjučen, predstavlja prvu liniju teksta reklame.

Social Network

Ime socijalne mreže koja je povezana sa socijalnim mrežama koji se pojavljuju i u referalima npr Facebook. Google+, Linkedin.

Social Source Referral

Ova dimenzija ima vrednost da ili ne i pokazuje da li je sesija/poseta na sajtu iz izvora sa neke od socijalnih mreža.

Campaign Code

Za manuelno praćenje kampanji, predstavlja podatka iz utm_id parametra za praćenje kampanji.

Organic Searches

Broj organski pretraga tokom jedne sesije/posete.


AdWords

AdWords dimenzije i metrike u Google Analytics alatu pružaju analitiku nakon što je korisnik kliknuo na željenu AdWords reklamu i nakon što je došao na sajt, instalirao ili startovao mobilnu aplikaciju.

Ad Group

Ime Ad grupe u AdWords-u.

Ad Slot

Lokacija reklame u Google pretraživaču.

Ad Distribution Network

Predstavlja ime mreže (Search partners, Search…) koja je dostavila reklamu.

Query Match Type

Tip ključne reči koja je vezana za reč pretrage korisnika.

Keyword Match Type

Tip ključne reči pomaže i definiše koja će pretraga aktivirati reklamu. Na primer broad match, exact match, phrase match, exact match.

Search Query

Pretraga u pretraživaču koja je ostvarila impresiju.

Placement Domain

Domen gde su reklamne  na content newtork-u puštene.

Placement URL

URL gde su reklame puštene.

Ad Format

AdWords Ad format koji može biti tekst, slika, flash, video.

Targeting Type

Pokazuju kako su AdWords reklame targetirane.

Display URL

URL AdWords reklame koja je prikazana.

Destination URL

URL na koji su se AdWords reklame odnosile.

AdWords Customer ID

ID korisnika AdWords-a, u vezi sa AdWords API AccountInfo.customerId.

AdWords Campaign ID

AdWords API ID kampanje.

AdWords Ad Group ID

AdWords API ID Ad grupe.

AdWords Creative ID

AdWords API ID reklame.

Query Word Count

Broj reči kod upita za pretragu.

TrueView Video Ad

Da ili ne, pokazuje da li je reklama AdWords True View video.

Impressions

Ukupna broj impresija za određenu kampanju.

Clicks

Ukupan broj puta kada je korisnik kliknuo na reklamu i došao na sajt.

Cost

Predstavlja trošak AdWords kampanje. Iskazana valuta je ona koja je prvobitno setovana kroz AdWord nalog.

CPM

Skraćenica predstavlja Cost per thousand impression iliti trošak po hiljadu impresija.

CPC

Skraćenica predstavlja Cost per Click iliti trošak oglašivača koji plaća kada se klikne na reklamu.

CTR

Skraćenica predstavlja Click throught rate iliti procenat onih koji su kliknuli na reklamu. Ova metrika je jednaka broju klikova koji su podeljeni sa brojem impresija za određenu reklamu (koliko puta su korisnici kliknuli za neku od reklama tamo gde se reklama prikazala).

Cost per Transaction

Predstavlja trošak po transakciji (ecommerce).

Cost per Goal Conversion

Metrika pokazuje trošak po goal konverziji. Goals je potrebno da budu prethodno definisani.

Cost per Conversion

Ukupan trošak po konverziji (uključujući ecommerce i goal conversions).

RPC

Skraćenica predstavlja Revenue per click, iliti prihod od klika, prosečan prihod od ecommerce prodaje ili od vrednosti goal-a.

ROAS

Skraćenica predstavlja Return On Ad Spend i pokazuje vrednost koja se vratila nakon uloženog novca u marketing. Predstavlja ukupan broj prihoda od transakcija i goal vrednosti koje su podeljene ukupnim troškom AdWords kampanje.


Goal Conversions

Goals metrika predstavlja koliko je dobro sajt ili aplikacija ispunila neki zacrtan cilj. Goals ciljevi predstavljaju kompletiranu aktivnost koja se naziva konverzija. Neki od ciljeva može biti na primer kupovina proizvoda (ecommerce) ili  dostavljanje kontakt podataka kroz kontakt formu. Definisanje goals ciljeva predstavlja krucijalnu komponenta svakog plana praćenja i merenja uspešnosti. Dobro postavljeni ciljevi omogućavaju Google Analytics alatu da prikupi potrebne informacije kao što su broj konverzija  i procenat konverzija na vašem sajtu ili aplikaciji. Bez ovih informacija nemoguće je evaluirati i analizirati uspešnost vašeg online biznisa i marketing kampanji. Moguće je definisati 20 ciljeva (goals) od 1 do 20.

Goal Completion Location

Predstavlja URL stranice ili ime ekrana kod aplikacija za one ciljeve koji su ostvareni.

Goal XX Completions

Ukupan broj kompletiranih ciljeva za određeni broj cilja.

Goal Completions

Ukupan broj kompletiranih ciljeva za sve definisane golove u profilu.

Goal XX Value

Ukupna vrednost XX definisanog cilja.

Goal Value

Ukupna vrednost svih definisanih ciljeva.

Per Session Goal Value

Prosečna vrednost cilja po sesiji/poseti.

Goal XX Conversion Rate

Procenat konverzije za definisani cilj.

Goal Conversion Rate

Ukupan procenat konverzije za sve definisane ciljeve.

Goal XX Abandoned Funnels

Broj puta kada je korisnik započeo proces konverzije u okviru definisanog cilj ali ga nije kompletirao.

Abandoned Funnels

Ukupan broj putaka kada su korisnici startovali ciljeve koje nisu kompletirali.

Goal XX Abandonment Rate

Procenat odustajanja od definisanog cilj.

Total Abandonment Rate

Ukupan procenat odustajanja od svih definisanih ciljeva.


Platform / Device

Browser

Ime browser-a koji je koristio posetilac u trenutku posete sajtu. Na primer Chrome ili Firefox.

Browser Version

Verzija browser-a koji je koristio posetilac u trenutku posete sajtu. Na primer 60.0.3112.113.

Operating System

Operativni sistem koji je koristio korisnik u trenutku posete sajtu. Na primer Windows, Linux, Macintosh ili iOS.

Operating System Version

Verzija operativnog sistema koji je koristio korisnik u trenutku posete sajtu. Na primer XP za Windows, PPC za Macintosh.

Mobile Device Branding

Proizvođač ili brand ime mobilnog uređaja sa koga je korisnik poseti sajt.

Mobile Device Model

Model mobilnog telefona sa koga je korisnik pristupio sajtu.

Mobile Input Selector

Selektor koji je korišćen na mobilnom uređaju u trenutku posete sajtu. Na primer touchscreen, joystick, clickwheel itd.

Mobile Device Info

Brend ime, model i marketing ime koji se koristi kako bi se identifikovao mobilni uređaj.

Mobile Device Marketing Name

Marketing ime koje se koristi za mobilni uređaj.

Device Category

Tip uređaja. Na primer desktop, tablet ili mobile.

Browser Size

Veličina korisnikovog browser-a. Ovaj podatak je definisan i izražen kao širina x visina.

Data Source

Izvor podataka za hit. Po default-u hits koji su poslati sa analytics.js su prikazani kao web, dok hits koji su poslati sa mobile SDK su prikazani kao app.


Geo Network

Podaci koji su jako bitni i gde se mogu pronaći informacije odakle dolaze posetioci, koje browsere koriste itd.

Continent

Kontinent posetioca koji se dobija od njegove IP adrese ili Geographical ID.

Sub Continent

Subkontinent posetioca koji se dobija od njegove IP adrese ili Geographical ID.

Country

Država iz koje je posetilac.

Region

Region iz koje je posetilac.

Metro

Predstavlja The Designated Market Area (DMA) odakle je saobraćaj došao.

City

Grad iz kog je posetilac.

Latitude

Približna geografska širina (latitude) grada iz koga je posetilac.

Longitude

Približna geografska dužina (longitude) grada iz koga je posetilac.

Network Domain

Ime domena internet provajdera od posetioca. Na primer telekom.rs.

Service Provider

Ime provajdera internet usluge preko koje je korisnik došao na sajt. Na primer telekom srbija adsl users.

City ID

ID grada odakle je posetilac.

Continent ID

ID kontinenta odakle je posetilac.

Country ISO Code

ISO kod regiona odakle je posetilac.

Metro Id

3 cifre koje predstavljaju DMA kod odakle je saobraćaj došao na sajt.

Region ID

ID regiona odakle je posetilac.

Region ISO Code

ISO kod regiona odakle je posetilac.

Sub Continent Code

Kod subkontinenta odakle je korinsika po formatu UN M.49


System

Screen Resolution

Rezolucija ekrana posetioca, na primer 1920 x 1080.


Page Tracking

Hostname

Ime hosta odakle je zahtev za praćenje napravljen.

Page

Stranica na sajtu. Na primer www.dusanmilosevic.com/kontakt

Page Title

Ime stranice na sajtu. Treba napomenuti da više stranica mogu da imaju isto ime stranice.

Landing Page

Prva stranica koju se pogledao posetilac.

Second Page

Druga stranica koju je pogledao posetilac.

Exit Page

Poslednja stranica ili stranica sa koje je izašao posetilac tokom svoje posete.

Previous Page Path

Stranica koja je posećena pre naredne stranica na sajtu.

Page Depth

Broj stranica koje su posećene od strane posetioca tokom sesije/posete.

Page Value

Prosečna vrednost stranica ili setova stranica koje je jednaka (ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll) / ga:uniquePageviews.

Entrances

Broj ulaza na sajt izmeren kao prva pregledana stranica u poseti/sesiji.

Entrances / Pageviews

Procenat pregledanih stranica u kojima je stranica bila ulazna.

Pageviews

Ukupan broj pregledanih stranica na sajtu.

Pages / Session

Prosečan broj stranica koje su pregledane tokom jedne sesije/posete.

Unique Pageviews

Predstavlja broj sesija tokom koje je specifična stranica bila pogledana makar jedanput.

Time on Page

Vreme u sekundama koje je korisnik proveo na određenoj stranici, izračunava se tako što se podeli inicijalno vreme gledanja jedne stranice od inicijanog vremena gledanja sledeće stranice. Treba napomenuti da se ova metrika ne odnosi na izlazne stranice.

Avg. Time on Page

Prosečno vreme koje je korisnik proveo gledajući stranicu ili stranice.

Exits

Broj izlaza na sajtu.

% Exit

Procenat izlaza na sajtu koji je našao od ukupnog broja pregledanih stranica.


Internal Search

Podaci o internoj pretrazi na sajtu pomaže kako bi se bolje razumela namere korisnika. Na primer koje su ključne reči uneli za pretragu, koliko efikasno je interna pretraga donela rezultata koje su rezultovali da korisnici još detaljnije pregledaju sajt i otkriju nove stranice itd.

Site Search Status

Pokazuje da li je interna pretraga korišćenja tokom sesije/posete.

Search Term

Reč koja je korišćena za pretragu.

Site Search Category

Kategorija koja je korišćena za internu pretragu ako su kategorije za pretragu uključene.

Site Search Category

Stranica sa koje je korisnik započeo internu pretragu.

Destination Page

Stranica koju je korisnik odmah posetio nakon što je izvršio internu pretragu na sajtu. Ovo su najčešće stranice koje su izašle u rezultatima pretrage.

Search Destination Page

Stranica koju korisnici posete nakon interne pretrage preko sajta.

Results Pageviews

Broj puta koliko je preko interne pretrage stranica pogledana.

Total Unique Searches

Ukupan broj jedinstvenih ključnih reči sa internet pretrage tokom jedne sesije/posete.

Results Pageviews / Search

Prosečan broj puta koliko su korisnici videli stranicu kao rezultat interne pretrage.

Sessions with Search

Ukupan broj sesija/poseta koje su bile u okviru interne pretrage.

% Sessions with Search

Procenat sesija kroz internu pretragu.

Search Depth

Ukupan broj pregledanih stranica koje su ostvarene nakon korišenja interne pretrage.

Search Exits

Broj izlaza sa sajta koji su usledili tokom korišćenja interne pretrage na sajtu.

% Search Exits

Procenat pretraga koji su rezultovali momentalnim izlazom sa sajta.

Site Search Goal XX Conversion Rate

Procenat pretrage po sesija/poseti (sesija koja je uključivali makar jednu pretragu) koja je rezultovala konverziju za željeni cilj (goal).

Site Search Goal Conversion Rate

Procenat pretraga po sajtu (sesije koja je ukljuičivala makar jednu pretragu) koja je rezultovala konverziju makar jednog definisanog cilja (goal-a)

Per Search Goal Value

Prosečna vrednost definisanog cilja (goal-a) kroz  internu pretragu.


Site Speed

Site speed podaci pokazuju koliko brzo korisnik vidi sadržaj. Sa ovim metrikama i dimenzijama mogu se identifiovati delovi za optimizaciju i poboljšanje kao što je brzina sajta i vreme učitavanja. Pomaću njih takođe može da se izvrši detaljna analiza performansi indivudualnih stranica. U ovoj kategoriju su i tehničke metrike koje se tiču mreže i servera a takođe i metrike koje se tiču korišćenja sajta kao što su pregledane stranice i bounce rate.

Page Load Time (ms)

Ukupno vreme (u milisekundama) od inicijacije stranice (klika na link stranice) do trenutka kada se stranica u potpunosti učitala u browseru.

Page Load Sample

Uzorak pregledanih stranica koje su se iskoristile kako bi se napravila kalkulacija i došlo do podatka kolika je prosečno učitavanje stranice.

Avg. Page Load Time (sec)

Prosečno vreme (u sekundama) stranica koje su uzete kao uzorak i koliko im je vremena trebalo da se učitaju, od inicijacije stranice (klikna na link stranice) pa do trenutka kada se stranica u potpunosti učita u browser.

Domain Lookup Time (ms)

Ukupno vreme (u milisekundama) gde su svi uzorci potrošili vremena za DNS lookup za određenu stranicu.

Avg. Domain Lookup Time (sec)

Prosečno vreme (u sekundama) koje je potrošeno  za DNS lookup za stranicu.

Page Download Time (ms)

Ukupno vreme (u milisekundama) koje je potrebno za download stranice u okviru svih uzoraka.

Avg. Page Download Time (sec)

Prosečno vreme (u sekundama) koje je potrebno da bi se stranica download-ovala.

Redirection Time (ms)

Ukupno vreme (u milisekundama) za koje je potrebno da se svi uzorci stranica redirektuju pre fetching stranice. Ako ne postoje redirekcije na sajtu, ova vrednost iznosi 0.

Avg. Redirection Time (sec)

Prosečno vreme (u sekundama) koje se provelo u redirektovanju pre nego što se fetch stranice. Ako ne postoje redirekcije na sajtu, ova vrednost iznosi 0.


App Tracking

Uz ove metrike i dimenzije se dobija bolje razumevanje kako posetioci imaju interakciju sa sadržajem u u aplikaciji. Preko njih može se utvrditi da li i gde se javljaju grešaka u aplikaciji, koliko ima pregledanih stranica aplikacije a takođe dostupna je i metrika pregledanih ekrana.

App Installer ID

Instalacioni ID aplikacije (na primer Google Play Store) odakle je aplikacija skinuta.

App Version

Verzija aplikacije.

App Name

Ime aplikacije.

App ID

ID aplikacije.

Screen Name

Ime ekrana aplikacije.

Screen Depth

Broj pregledanih stranica po sesiji/poseti. Ova metrika može da se upotrebi za histogram.

Landing Screen

Ime stranice koja je prvo viđena.

Exit Screen

Ime stranice sa koje je korisnik izašao iz aplikacije.

Screen Views

Ukupan broj pregledanih ekrana u aplikaciji.

Unique Screen Views

Broj jedinstvenih pregledanih ekrana. Pregledi ekrana u različitim sesijama/posetama se računaju kao odvojeni pregledi ekrana.

Screens / Session

Prosečan broj pregledanih ekrana po sesiji/poseti.

Time on Screen

Vreme koje je proteklo prilikom gledanja određenog ekrana.

Avg. Time on Screen

Prosečno vreme (u sekundama) gde korisnici provedu na ekranu.


Event tracking

Events predstavljaju interakciju posetilaca sa sadržajem koji mogu biti praćeni nezavisno od web stranice ili ekrana u aplikaciji. Na primer sa eventima može pratiti broj skidanja, klikovi na mobilne reklame ili na primer koliko se pustio video sadržaj. Ovo su sve primeri akcija koji se mogu pratiti sa eventovima nakon implementacije Google Tag Manager. Preporučujem tekst koji sam napisao početkom godine a tiče se uvod u GTM koji se nalazi se ovde.

Event Category

Ime kategorije event-a.

Event Action

Ime event akcije.

Event Label

Obeležje event-a.

Total Events

Ukupan broj event-ova za profil u okviru svih kategorija.

Unique Event

Broj jedinstvenih event-ova. Events sa različitih sesija su računati kao posebni eventi.

Event Value

Ukupna vrednost event-ova.

Avg. Value

Prosečna vrednost eventa.

Sessions with Event

Ukupan broj sesija/poseta koje su imale evente.

Events / Session with Event

Prosečan broj eventa po sesiji/poseti sa eventom.


E-commerce

Ecommerce metrike i dimenzije pomažu kako bi se analizirale kupovine na sajtu ili aplikaciji. Podaci obuhvataju između ostalog razne informacije od samim proizvodima i detaljima transakcije, kao na primer koja je to prosečna vrednost kupovine, koji je procenat ecommerce konverzije a takođe i koje je vreme potrebno za kupovinu. Ove informacije mogu mnogo da pomognu kako bi se optimizovao prodajni proces i samim tim povećao broj konverzija (prodaja) na sajtu.

Transaction ID

Predstavlja ID transakcije za svaku kupovinu kroz prodajnu korpu.

Sessions to Transaction

Predstavlja broj sesija/poseta između transakcija korisnika i povezanih kampanja koje su dovele do kupovine.

Days to Transaction

Predstavlja broj dana između transakcije korisnika i poslednje kampanje koja je bila aktuelna a dovela je do kupovine.

Product SKU

SKU (a stock keeping unit) proizvoda je definisan od strane ecommerce platforme i vezan je za sam proizvod koji se prodaje.

Product

Predstavlja ime proizvoda koji je definisan od strane ecommerce platforme a tiče se artikala koji se prodaje.

Product Category

Predstavlja varijaciju proizvoda (veličina, boja) koja je definisana od strane ecommerce platforme a tiče se artikala koji se prodaje. Ova dimenzija nije kompatabilna sa Enhanced Ecommerce-om.

Currency Code

Predstavlja podatak o lokalnoj valuti i šifra kursa za svaku transakciju (bazirano na ISO 4217 standardu).

Checkout Options

Ponuđene opcije koje su precizirane prilikom checkout procesa. Na primer, da li korisnik želi isporuku Fedex, DHL, UPS ili izbor pri plaćanju Visa, MasterCard, American Express.

Internal Promotion Creative

Kreativni sadržaj dizajniran za promociju (samo za Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion ID

Odnosi se na ID promocije (samo za Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion Name

Odnosi se na ime promocije (samo za Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion Position

Pozicija promocije na sajtu ili ekranu aplikacije (samo za Enhanced Ecommerce).

Order Coupon Code

Kod koji predstavlja kupon prilikom kupovine (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Brand

Brand ime pod kojim se proizvod prodaje (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Category

Hijerajhijska kategorija u kojoj je proizvod klasifikovan (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Category Level XX

Nivo od 1 do 5 u hijerarhiji u kojoj je proizvod klasifikovan (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Coupon Code

Kod koji se odnosi na kupon koji je vezan za proizvod (samo za Enhanced Ecommerce).

Product List Name

Ime liste proizvoda u kojoj se pojavljuje proizvod (samo za Enhanced Ecommerce).

Product List Position

Pozicija proizvoda u listi proizvoda (samo za Enhanced Ecommerce).

Product Variant

Varijacija proizvoda na primer XS, S, M, L kada je u pitanju veličina ili crveno, plavo, zeleno (samo za Enhanced Ecommerce).

Shopping Stage

Predstavlja razne event-e koje je korisnik uspešno kompletirao prilikom njegovog prodajnog procesa i iskustva na sajtu. Na primer productview (pogledao je proizvod), add to car ( dodao je proizvod u korpu), checkout (ušao je u prodajni levak tj. na prvi korak check out procesa).

Transactions

Ukupan broj transakcija.

E-commerce Conversion Rate

Prosečan broj transakcija po sesiji/poseti.

Revenue

Ukupan prihod od prodaje od transakcija (isključujući troškove dostave i poreza).

Average Order Value

Prosečan prihod od ecommerce transakcije.

Per Session Value

Prosečan prihod transakcije u jednoj sesiji/poseti.

Shipping

Ukupan trošak dostave proizvoda (poštarine).

Tax

Ukupan porez za transakciju.

Total Value

Ukupna vrednost (uključujući ukupan prihod i ukupnu vrednost definisanih ciljeva (goals).

Quantity

Ukupan broj kupljenih proizvoda. Na primer korisnik je kupio 2 para partika i 4 majice. Ukupno je kupio 6 proizvoda.

Unique Purchases

Ukupan broj kupovina setova proizvoda. Na primer korisnik je kupio 3 para majica i 2 para patika na sajtu. Ukupno je kupio 2 seta proizvoda.

Average Price

Prosečan prihod po proizvodu.

Product Revenue

Ukupan prihod kupljenih proizvoda.

Average QTY

Prosečna količina proizvoda ili grupe proizvoda koja se prodaje u jednoj transakciji tj. kupovini.

Local Revenue

Prihod od transakcije u lokalnoj valuti.

Local Shipping

Trošak dostave (poštarine) prilikom kupovine u lokalnoj valuti.

Local Tax

Trošak poreza prilikom kupovine u lokalnoj valuti.

Local Product Revenue

Prihod od proizvoda u lokalnoj valuti.

Buy-to-Detail Rate

Jedinstvene kupovine podeljene sa brojem pregleda stranica sa detaljima proizvoda (product detail pages). Dostupno samo za Enhanced Ecommerce.

Cart-to-Detail Rate

Dodavanje proizvoda podeljen sa brojem pregleda stranica sa detaljima proizvoda (product details pages). Dostupno samo za Enhanced Ecommerce.

Internal Promotion CTR

Stopa koja pokazuje koliko su korisnici kliknuli da bi videli internu promociju.

Internal Promotion Clicks

Broj klikova na internu promociju (samo Enhanced Ecommerce).

Internal Promotion Views

Broj pregleda interne promocije (samo Enhanced Ecommerce).

Local Product Refund Amount

Iznos povraćaja novca u lokalnoj valuti za određeni proizvod (samo Enhanced Ecommerce).

Local Refund Amount

Ukupan broj povraćaja novca u lokalnoj valuti za određenu transakciju (samo Enhanced Ecommerce).

Product Adds To Cart

Broj puta koliko je proizvod dodat u korpu (samo Enhanced Ecommerce).

Product Checkouts

Broj puta koliko je proizvod bio uključen u checkout proces.

Product Detail Views

Broj puta koliko je korisnik pogledao stranicu sa detaljima proizvoda (product detail page) (samo Enhanced Ecommerce).

Product List CTR

Stopa koja pokazuje koliko su korisnici kliknuli na proizvod iz prodajne liste (product detail page) (samo Enhanced Ecommerce).

Product List Clicks

Koliko je puta korisnik kliknuo na proizvod kada se pojavio u listi proizvoda (samo Enhanced Ecommerce).

Product List Views

Koliko se puta proizvod pojavo u listi proizvoda (samo Enhanced Ecommerce).

Product Refund Amount

Ukupan iznos povraćaja novca za određeni proizvod (samo Enhanced Ecommerce).

Product Refunds

Broj puta kada je povraćaj novca izvršen za određeni proizvod (samo Enhanced Ecommerce).

Product Removes From Cart

Broj puta koji pokazuje koliko je puta proizvod izbačen iz korpe nakon ubacivanja (samo Enhanced Ecommerce).

Product Revenue per Purchase

Prosečan prihod po proizvodu po transakciji (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Added To Cart

Broj proizvoda koji su dodati u korpu (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Checked Out

Broj proizvoda koji su uključeni u check out (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Refunded

Broj proizvoda za koje je vraćen novac (samo Enhanced Ecommerce).

Quantity Removed From Cart

Broj proizvoda koji su uklonjeni iz korpe (samo Enhanced Ecommerce).

Refund Amount

Iznos povraćaja novca za transakciju (samo Enhanced Ecommerce).

Revenue per User

Ukupan prihod transakcija podeljen sa ukupnim brojem korisnika (isključujući troškove poštarine i poreza).

Refunds

Ukupan broj povrata koji su izdati.

Transactions per User

Ukupan broj transakcija podeljen sa ukupnim brojem korisnika.


Time

Ova kategorija predstavlja vremenske podatke koji se odnose na posetioce na sajtu.

Date

Datum sesije/posete koja se prikazuje u formatu YYYYMMDD.

Year

Godina sesije/posete koja se prikazuje sa četri broja koja predstavljaju godinu, na primer 2017.

Month of the year

Mesec sesije/posete, podatak je prikazuje dva broja, od 01 do 12.

Week of the Year

Nedelja sesije/posete, podatak takođe predstavlja dva broja, od 01 do 53. Treba napomenuti da svaka nedelja počinje u nedelju.

Day of the month

Dan u mesecu, podatak prikazuje dva broja, od 1 do 31.

Hour

Dva broja sata u danu koji se prikazuju od 00 do 23 u vremenskoj zoni u kojoj je konfigurisan Google Analytics nalog.

Minute

Podatak prikazuje minute u satu, od 00 do 59.

Day of Week

Prikazuje podatak koji predstavlja broj nedelje. 0 je nedelja do 6 koja predstavlja subotu.

Day of Week Name

Ime dana u nedelji na engleskoj jeziku.

Hour of Day

Predstavlja kombinovanu vrednost datuma i sata koja je formatirana YYYYMMDDHH.

Month of Year

Predstavlja kombinovan podatak godine i meseca.

Week of Year

Predstavlja kombinovanu podatak godine i nedelje.


Audience

Metrike i dimenzije iz ove kategorije prikazuju detaljnije podatke publike i  posetilaca koji su posetili sajt.

Age

Raspod godina posetilaca. Na primer od 25-34 i 35-44.

Gender

Pol korisnika.

Other Category

Dimenzija pokazuje da je posetilac najverovatnije zainteresovan za da nauči više o specifičnoj kategoriji i samim tim bude spreman da kupi proizvodu u toj kategoriji.  Na primer Sports/Team Sports/Soccer.

Affinity Category (reach)

Dimenzija pokazuje da je posetilac najverovatnije zainteresovan za neku od specifičnu kategoriju. Na primer Technology/Technophiles.

In-Market Segment

Dimenzija pokazuje  nameru posetioca za kupovinu proizvoda ili usluga u specifičnoj kategoriji. Na primer Authos & Vehicles/Motor Vehicles.


Default channel grouping

Default Channel Grouping

Predstavljaju pravila kojima se definišu grupe saobraćaja preko kojih korisnici dolaze na sajt. Kroz Google Analytics izveštaj mogu se videti podaci koji su klasifikovani po grupama najčešćeg izvora saobraćaja kao što je plaćena pretraga (Paid Search), direktan saobraćaj ili organska pretraga što znači da su korisnici došli na sajt pretrago preko na primer Google-a.


 

Leave a Comment

Your email address will not be published.