Internet analitika i alati za merenje

Analitika podataka koji se prikupljaju preko interneta, bez obzira da li su prikupljeni online ili offline, govore nam razne stvari. Na primer, koliko je ljudi kliknulo na određenu stvar, gde su otišli nakon toga, kada su izašli sa stranice i šta su tražili.

Sve ovo se može koristiti za analizu i merenje efikasnosti projekata i zadataka koje imate pred sobom i koje želite da optimizujete radi što boljeg učinka i ostvarenja ciljeva. Drugim rečima, kada se vidi i analizira akcija koju su ljudi preuzeli, može se izmeriti koliko je dobar dizajn sajta, sadržaj, plaćena reklama, kampanje preko različitih društvenih mreža itd.

Šta predstavlja analitika?

Internet se drastično promenio od svog nastanka, kao i ponašanje njegovih korisnika. Oni su prešli od kucanja zapamćene URL adrese do oslanjanja na pretraživače kako bi pronašli sajt koji ih interesuje. Korisnik će otvoriti više kartica (tabova) i neće usmeriti punu pažnju na samo jednu stranicu. Sve ovo komplikuje pokazatelje o aktivnostima na sajtu ili aplikaciji. Za merenje uspeha, analitičar ne može jedino meriti  posete nego je od krucijalnog značaja meriti i ljudsko ponašanje na samom sajtu.

Definicija Digital Analytics Association glasi:

“Web Analytics predstavlja merenje, skupljanje, analizu i izveštavanje podataka koji su sa interneta u cilju razumevanja i optimizacije.”

Kada se prikupljaju podaci, istraživači se oslanjaju na:

-Kvalitativne podatke koji se prikupljaju istraživanjem korisnika i posmatranja ljudi da bi se shvatilo zašto preuzimaju neke aktivnosti.

-Kvantitativne podatke koji se dobijaju analizom i identifikovanjem. Na primer,  koje su to akcije korisnika kada dođu na stranicu i koliki je broj korisnika koji je te konkretne akcije preduzeo. Omogućavaju da izmerimo polazne osnove, iskoristimo te polazne osnove kako bi sproveli dalje odluke, a zatim izmerili uspeh ili neuspeh projekta i tih odluka.

Podela poslovne analitike

poslovna analitika deskriptivna preskriptivna prediktivna

Opisujuća (deskriptivna) analitika 

prikazuje bazične podatke, koliko je ljudi posetilo neku stranicu, kliknulo na određeno dugme ili pogledalo video.

Dijagnostička analitika 

koristi slične metrike kao deskriptivna analitika ali ima drugačiji cilj. Ona pomaže da se shvati šta se desilo i zašto. Na primer, ako online prodavnica ne zarađuje dovoljno novca, može se izmeriti CTR (click through rate)  odnosno koliko se kliknulo u odnosu na broj posetioca i takođe % izlaska sa stranice kroz korisničko prisustvo na njemu da bi se utvrdilo gde odnosno sa koje stranice ljudi odlaze i zašto.

Propisujuća (preskriptivna) analtika 

predstavlja podatke koji informišu analitičara šta treba sledeće da uradi. Na primer, Google Maps skuplja podatke o saobraćaju, kada su najveće gužve i samim tim ima mogućnost da predloži bolju rutu za vožače kako bi izbegli te gužve. Za sve one koji koriste metriku za efikasnost sajta, ova analitika takođe identifikuje obrasce ponašanja korisnika i može informisati o našim budućim promenama.

Predviđajuća (prediktivna) analitka

nam govori šta će se desiti. Na primer, kad se koristi A/B testiranje headera novog sajta u poređenju sa trenutnim, ovaj test  će pokazati koji će header pre ubediti ljude da ostanu na sajtu. Ako je novi header popularniji, možemo predvideti da će naše aktivnosti skočiti ako implementiramo novi dizajn headera na sajtu.

Pomenuta su četiri tipa analitike koje koriste metrike koje se najčešće baziraju na KPI (Key Performance Indicators). Ovi indikatori su merljive akcije ili signali koji su u korelaciji sa uspešnosti biznisa ili projekta. Ukoliko je, na primer,  akcija korisnika retweetovanje na Twitteru, iz ovoga ne može da se zaključi direktno koliko korisnik zna ili ima svest o brendu ili kompaniji. Svakako, marketing tim iza projekta i Twitter naloga može da napravi korelaciju između njegovih retweetova kao prepoznatljivosti brenda i u tom slučaju mogu koristiti ovo kao jedan od indikatora tj. KPI. Idealno je da brend ili kompanija ima više KPI za jedan projekat jer je samim tim pouzdanost podataka veća.

Najčešća metodologija

Iako internet analitika može izgledati komplikovano, osnovne metode su jednostavne i vrlo jasne. Suštinski, oblast analitike se zasniva na tri dela:

Istraživanje

Internet analitika je potpuno nova oblast za razliku od metode istraživanja koja se koristi stotinama godina. Istraživači postoje u okviru raznih naučnih oblasti od marketinga do antropologije. Veštine koje oni koriste direktno utiču na način na koji analitičari rade i na stvari koje analitičari odluče da prate. Rad istraživača, naročito kada je u kombinaciji sa analitikom je vrlo blizak naučnom metodu.

Istraživači svoj rad započinju tako što prvo odrede ciljeve i pitanja na koje će obratiti pažnju. Kada utvrde cilj projekta, kreiraju hipotezu koju zatim utvrđuju. Analitičari podataka nakon toga dalje mere rezultate dobijene istraživanjem. Na osnovu urađenih testova, istraživači i analitičari mogu zajedno početi analizu i tražiti obrasce i trendove u rezultatima. Nakon što dođu do zaključaka, dalje mogu predvideti ishod identifikovanih trendova.

Merenje

Većina metrika nam pomažu da shvatimo kako se kompanija, određeni brend ili pojedinačan proizvod razvija. Marketari, preduzetnici i biznis konsultanti kreiraju sopstvene metode merenja uspeha. Oni mere brojeve korisnika, brzinu sajtova, vreme provedeno na sajtu i na stranicama, a takođe i offline detalje kao što su količina novca koju su zaradili, broj prijava na mailing listu novog proizvoda ili broj porudžbina i kupovina, što je najbitnije.

Opasnost za kompanije koje nisu upoznate sa analitikom je ta da oni samo mere podatke bez prethodnog istraživanja ili predviđanja budućnosti. Na primer, tim može meriti broj ljudi koji posećuje sajt. Ali bez prethodno urađenog istraživanja, to je samo besmislen broj. Zbog toga se savetuje praćenje podataka i njegova analiza kako se ne bi svelo sve na puko merenje.

Analiza

Analiza je proces razlaganja informacija na manje delova i shvatanje šta ti podaci znače. Reč analiza dolazi od stare grčke reči ναλύω što znači odgonetnuti, odmrsiti. Jedna od najranijih upotreba reči ‘analytics’ je bila u naslovu Aristotelovog rada pod nazivom Prior Analytics rad o deduktivnoj logici i naučnom metodu. Kako se čini da su ljudi prirodno zainteresovani da razlažu informacije i da ih razumeju, to čini očiglednim zašto  smatramo analitiku vrlo važnom.

Koristi se u matematici, filozofiji, hemiji, psihijatriji, informatici i mnogim drugim naukama. Bez analize, svi podaci koji su prikupljeni istraživanjem mogu biti izmereni  ali ne bi imali značenje. Analiza informacija nam pomaže da povežemo stvari. Na primer, možete istražiti koliko ljudi posećuje vaš sajt i izmeriti koliko je ljudi došlo preko pretraživača Google. Analiza se koristi da obezbedi kontakt i odgovor na obavezna pitanja kao što su:

-koliko ljudi je posetilo sajt

-koliko je ljudi posetilo sajt u toku današnjeg dana u poređenju sa jučerašnjim danom ili sa prethodnom nedeljom ili prethodnom godinom

-koliko je njih došlo na sajt preko Google-a, koliko sa Twitter-a ili Facebook-a itd.

Setovanje KPI (ključnih idikatora učinka)

Kada god je nov projekat lansiran, eksperti iz analitike su ti koji treba da identifikuju i definišu relevantne KPI – ključne indikatore učinka. To su merljivi ciljevi koju su u korelaciji sa kompanijom ili ključnim ciljevima projekta. Ukoliko je nekoj kompaniji cilj da postane globalna,  samim tim jedan od KPI je da imaju što više pregleda iz celog sveta ili da imaju određeni broj prodaja sa stranih tržišta koja su im ili će im biti u fokusu. Idealno je da svaki projekat ima nekoliko KPI koji dozvoljavaju timu da izmere uspeh projekta.

Optimizovani sadržaj

Do sada se u tekstu prevashodno fokusiralo na stranu merenja analitike, ali takođe je bitan i uticaj na korisničko iskutvo. Analitika nam ukazuje da sadržaju ili delovima sajta potrebno poboljšanje, a to znači da često eksperti za analitiku su ti koji najbolje mogu optimizovati naš rad. Ovo naravno podrazumeva razumevanje kako Google algoritam za pretragu funkcioniše, kako namestiti i poboljšati metadata-u, koje su to ključne reči koje će naša potencijalno targetirana publika da traži itd. Pre nego što post bude publikovan na sajt, tim koji se bavi analitikom ili osoba koja je zadužena za to bi trebala da pregleda i optimizuje sadržaj (SEO) kako bi postigao najbolje efekte na pretraživačima.

Podešavanje alata za analitiku

Kada smo postavili KPI ciljeve, ono što još preostaje je da se doda kod na relevantnim stranicama kako bi se pratila sva metrika koja nas interesuje. Google  Analytics je jedan od najpopularnijih alata i kod za praćenje je jednostavno ubaciti.

Praćenje i merenje

Održavanje predstavlja veliki deo rada sa alatima za analitiku. U zavisnosti od projekta, ekspert za analitiku može kreirati izveštaje na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou. Na primer, kampanja na socijalnoj mreži koju smo pustili bi zahtevala svakodnevno praćenje. Sa druge strane, praćenje novog lansiranog proizvoda može da potraje i do 6 meseci kako bi se pokazali neki rezultati. Bez obzira na vremenski period, ono što je najvažnije za analitičara je praćenje, merenje i izveštavanje. Nije dovoljno da se izveštava samo za KPI, rad sa analitikom zahteva interpretiranje onoga što KPI pokazuju, a takođe i kreiranje predloga koje će reflektovati te interpretacije.

Koga pratiti iz sveta internet analitike

Imena  ljudi koje su navedena čine svet web analitike dosta pristupačnijim. Njihovo pisanje, razgovori i podcasti mogu pomoći onima koji žele da poboljšaju sposobnosti analize i korišćenje podataka na internetu i optimizacije sadržaja.

Avinash Kaushik 

Twitter

Avinash Kaushik je suvlasnik Market Motice Inc i Analytics Evangelist za Google. Prepoznat je kao jedan od najautoritativnijih u svetu analitike, što se može  videti na njegovom vrlo poznatom i kvalitetnom blogu, Occam’s Razor.

Alat za analitiku 

Ima dosta različitih alata za web analitiku, u nastavku možete pročitati najpopularnije:

Google Analytics

Google Analytics je analitika za internet i jedna od najpopularnijih i najboljih. Daje uvid u saobraćaj sajta i efikasnost marketinga kroz razne korisne metrike korisnika i razne druge informacije. Besplatna je i vrlo laka za korišćenje.

Clicktale

Clicktale hvata i beleži svaki pokret, klik i skrol miša koji posetioci naprave dok su na sajtu i sve te informacije šalje na svoje servere. Ovo omogućava ClickTale korisnicima da imaju uvid kako se njihovi korisnici ponašaju na ekranu. Ovaj alat je poprilično sofisticiran i uključuje mogućnosti optimizacije kao i kvalitative i kvantitativne podatke o praćenju posetioca. Pretplata se kreće od $9/mesečno za individualce i $99/mesečno za biznis korisnike, a cene se baziraju na broju zapisa tj. snimaka. Više o alatu na njihovom sajtu.

KISSmetrics

KISSmetrics je alat koji pomaže u identifikovanju, shvatanju i poboljšanju. Kao i kod Google Analytics, kod može da se ubaci na bilo koji sajt što dozvoljava analitičarima podataka da prate ponašanje korisnika, kao što je koliko je njih posetilo neku stranicu i odakle su došli, koliko njih je napustilo stranicu i koji su demografske sličnosti kod onih koji su posetili sajt. Ovaj alat je u rangu skupljih, pa je početna licenca $200/mesečno, srednja $700$/mesečno, dok je pro verzija $2000/mesečno. Više o alatu na njihovom sajtu.

Crazy Egg

Crazy Egg je vrlo interesantan i koristan alat koji je poznat po njegovim sposobnostima toplotnog mapiranja (heatmapping). Kroz heatmap praćenje, oni pružaju informacije  kao što su, koliki je broj onih koji kliknu na određeno dugme koje predstavlja poziv na akciju (call to action), gde ljudi skroluju na web stranici i gde im je pažnja najviše usmerena. Takođe cena je pristupačna i kreće se od 9$ do 99$/mesečno.   Više o alatu na njihovom sajtu.

O autoru

Dušan Milošević

Curious digital analyst passionate about analytics, funk/disco music and new travel destinations. Always chasing the spark and searching for signal in the noise, combining technical know-how with digital marketing looking for actionable insights.
Proactive thinker, with the ability to adapt and learn quickly. Collaborative, with cross-functional team experience working with product, development and client-side teams.

Dodaj komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.