Excel Analysis ToolPak – Koeficijent korelacije

Koeficijent korelacije (vrednost između -1 i +1) nam govori koliko su jako dve varijable povezane međusobno. U statistici se mogu naći nekoliko različitih korelacija ali ako nije drugačije naglašeno najčešće se misli na Pearson correlation (The product moment correlation coefficient ili PMCC). Mnogi spreadsheet editori kao što su MS Excel, GoogleDocs i OpenOffice mogu da izračunaju korelaciju za vas.

Read More

Excel korisne formule i prečice

Excel korisnici programa i radnih tabela su do sada imali sigurno bezbroj prilika da se tokom svakodnevnog rada pitaju da li postoji brži i lakši način za ono što žele da urade. Istina je da postoji. Excel je poprilično moćan alat za izveštavanje i analizu podataka, na drugu stranu, ako niste imali dobar trening ili niste dovoljno pročitali i naučili o svim njegovim korisnim mogućnostima imaćete osećaj kao da radi protiv vas.

Read More

Excel 2016: Poboljšanja u odnosu na Excel 2013

Excel 2016 postoji već više od 30 godina i definitivno je najrasprostranjeniji softver koji se najviše koristi za unos, obradu, analizu i vizualizaciju podataka. Velike količine podataka su odavno postale naša svakodnevnica i samim tim kompanije koriste razne alate ovog programa. Iz dana u dan svi se trude da što brže i lakše analiziraju i vizualizuju podatke koji se svakodnevno prikupljaju sa različitih strana i iz različitih formi.

Read More