Agilna metodologija

ŠTA PREDSTAVLJA AGILNA METODOLOGIJA?

Agilno razvijanje softvera se bazira na  postepenom pristupu koji se ponavlja. Agilnost se odnosi na bilo koji proces koji se podudara sa konceptima Agile Manifesto. Naime priča datira još pre više od petnaest godina. U februaru 2001. godine, 17 programera koji su se bavili razvojem softvera sastali su se u gradu Juta, kako bi razgovarali o lakšim metodama razvoja software-a.

Read More