Microsoft lansira online data science program

Data science predstavlja multidisciplinarno polje koje povezuje procese i sisteme u cilju istraživanja podataka i prikupljanja zaključaka iz njih.

Studija McKinsey Global Institute napominje da će biti veliki izazov u narednih par godina da se pronađu talenti u USA sa analitičkim iskustvima i znanjem alata koji se tiču manipulisanjem i analizom Big Data. Izveštaj napominje da će biti čak 140.000 do 190.00 novih otvorenih pozicija do 2018. godine samo u ovoj zemlji koji će zahtevati analitičare podataka i veštine koje su potrebe za ove poslove sa napredniji i dubljim znanjem tehničkih i analitičkih veština kao i programskih jezika kao što su SQLR i Python. Autori takođe predviđaju potrebu za oko 1.5 miliona menadžera i analitičara sa koji će imati veštine da razumeju i donose odluke na osnovu velikih setova podataka.

IBM procenjuje da je 90% podataka na svetu kreirano u poslednje 2 godine.

Podaci su sve jeftiniji i sve prisutniji. Trenutno se digitalizuje analogni sadržaj koji se kreirao decenijama unazad i trenutno prikupljamo nove tipove podataka od logova naših web sajtova pa do mobilnih uređaja, sensora (Internet of Things), instrumenata i transakcija.

Praktično svaki sektor privrede sada ima pristup ka više podataka nego što je to bilo moguće i zamisliti pre 10 godina. Kompanije akumuliraju i prikupljaju nove podatke takvom brzinom da to prevazilazi njihove mogućnosti da izvuku vrednost iz njih. Pitanje sa kojom se suočava svaka kompanija je kako da iskoristi podatke efikasno, i ne samo interne podatke nego i sve podatke koji su dostupni i relevantni za njihov biznis.

Microsoft Data science online sertifikati

Mirosoft je lansirao u saradnji sa platformom za online učenje Edx.com nove profesionalne kurseve sa sertifikovanim diplomama dizajnirane tako da pruže potrebna znanja iz oblasti nauke o podacima. Kompanija je objavila nove programe na konferenciji Microsoft Worldwide Partner Conference (WPC) u Torontu i izjavila da će se inicijalni nastavni plan fokusirati na programe Data Science (nauka o podacima).

Program su kreirali u konsultaciji sa vrhunskim data science-tima i kompanijama kako bi mogli da kreiraju program koji će obuhvatiti sve potrebne veštine. Nastavni plan obuhvata sve funkcionalne i tehničke veštine, zaključno sa završnim projektom na kraju.

 

 

Kursevi koji su u okviru programa uključuju:

Deo 1

Kurs 1 Data Science Orientation

Kurs 2 Querying Data with Transact-SQL

Kurs 3a Analyzing and Visualizing Data with Excel ILI

Kurs 3b Analyzing and Visualizing Data with Power BI

Kurs 4 Essential Statistics for Data Analysis using Excel

Deo 2

Kurs 5a Introduction to R for Data Science ILI

Kurs 5b Introduction to Python for Data Science

Kurs 6 Data Science Essentials

Kurs 7 Principles of Machine Learning

Deo 3

Kurs 8a Programming with R for Data Science ILI

Kurs 8b  Programming with Python for Data Science

Kurs 9a Applied Machine Learning ILI

Kurs 9b Developing Intelligent Apps

Kurs 9 Implementing Predictive Solutions with Spark in Azure HDInsight

Deo 4

Finalni projekat

Kursevi se mogu pogledati i preslušati besplatno ali da bi se dobio sertifikat, mora da se kupi svaki od verifikovanih kurseva. Tokom pilot faze, kurs orjentacije je $25, a sertifikat za kurs Statistical Thinking je $99 dok svi ostali sertifikati koštaju  $49.

Studenti i svi zainterosvani mogu gledati i slušati kurseve na svim iOS i Android uređajima ali neki delovi zahtevaju i posedovanje desktop računara.

Link https://www.edx.org/microsoft-data-science-curriculum#edx-product-discovery-cards

Srećno učenje!

Leave a Comment

Your email address will not be published.