SQL programiranje online kursevi [2020]

Structured Query Language (SQL) je jezik baziran na relacionoj algebri i dizajniran je za pristupanje i manipulisanju podacima koji se nalaze u bazama podataka. Razvijen pre više od 40 godina od strane naučnika iz IBM-a i jedan je od najčešćih načina za pristupanje podacima u bazi. 

Predstavlja jednu od definitivno neophodnih i vrlo važnih veština za svakog analitičara dok je ujedno i jedna od veština koja je vrlo tražena kada su u pitanju poslodavci širom sveta u IT industriji. 

Kako bi što bolje predstavili zapravo koliko je ovaj jezik bitan, u nastavku je primer, konkretno analiza platforme Indeed gde su prikazani trendovi za veštine koje su većinskim delom bile zastupljene u oglasima za posao u IT industriji u Americi tokom poslednjih 5 godina. Jasno je da je ekspertiza u SQL na vrhu ove liste i da je poprilično zastupljena kao zahtev u oglasima za posao.

indeed top 10 tech skills

Samim tim, bez obzira da li želite posao u oblasti podataka ili želite da napredujete u istoj, jedna od boljih odluka za svoj dalji razvoj karijere je da naučite i usavršite znanje SQL jezika.

U prilogu se nalazi izbor besplatnih i plaćenih online kurseva na kojima možete vrlo temeljno da naučite i vežbate pisanje različitih upita, analizirate različite setove podataka i pružate različite odgovore na biznis pitanja koristeći SQL upite kombinujući podatke iz različitih tabela i izvora.

Besplatni SQL online kursevi

 1. Mode – The SQL Tutorial for Data Analysis
 2. Udacity – SQL for Data Analysis
 3. W3Schools – SQL Tutorial
 4. SQL ZOO
 5. SQLBOLT
 6. Khan Academy – Intro to SQL 
 7. Kaggle Intro to SQL / Advanced SQL
 8. HackersRank – SQL

Mode – The SQL Tutorial for Data Analysis

Jedan od najbolje dizajniranih besplatnih kurseva SQL koji su trenutno dostupni.

Struktuiran po težini na osnovni, srednji i napredni nivo. Kurs je dizajniran tako da se istovremeno kroz tutorijale i vežbe koristi Mode platforma.

Potrebna je besplatna registracija.

Udacity – SQL for Data Analysis

Interaktivan i vrlo dobro struktuiran online kurs koji uključuje i video sadržaj. Kvalitet kursa me ne čudi jer je instruktor niko drugo nego Derek Steer koji je CEO Mode Analytics platforme i stoji iza ekipe koja je autor takođe i prvog predloga (jednog od najbolje ocenjenih SQL kurseva).

Obuhvata tutorijale i vežbe od početnog nivoa gde ćete uz dobar uvod analizirati podatke, vežbati agregacije, filtriranje i povezivanje više srodnih tabela. U naprednom delu je fokus na učenje pod upita, privremenih tabela (temp tables) i prozornih funkcija (window functions) koje su itekako bitne i koje se koriste u svakodnevnom analiziranju podataka putem SQL programiranja.

Uz interaktivne kvizove na kraju svake sekcije i pohađanju kurs kada vama odgovora, ovo je odlična investicija vremena uz napomenu da će biti potrebno najmanje 3,4 dana da detaljno pređete ceo materijal i naravno uspešno završite sve zadatke.

Potrebna je besplatna registracija na Udacity platformu kako bi se pristupilo kursu.

W3Schools – SQL Tutorial

Vrlo poznata platforma programerima za učenje, W3Schools se pored sadržaja za tehnologije HTML, CSS, JavaScript, Python, Java, C#, C++ izdvaja i po odličnom sadržaju i za SQL.

Tutorijal obuhvata osnovni i napredni nivo koji pokriva sve najbitnije delove od CASE izjava pa do agregacija, osnovnih SQL funkcija i JOIN tabela.

U ovom kursu posvećen je poseban deo za kreiranje nove SQL baze od nule, primarnih ključeva, kreiranje indexa kao i odeljak kako da uradite backup baze.

Svoje znanje možete u svakom trenutku proveriti pohađanjem kviza koji se nalazi ovde.

Registracija nije potrebna za korišćenje. 

SQL ZOO

Jedan od sigurno najstarijih SQL online kurseva na ovoj listi ali ne i najmanje kvalitetan čak naprotiv. Postoji od davne 1999. godine i doživeo je dosta modernizacije i unapređenja.

Obuhvata 9 primarnih celina koje se fokusiraju na osnovne i napredne veštine SQL programiranja, od korišćenja agregacija i funkcija pa do pisanja kompleksnih upita, modifikovanja i osvežavanja baze podataka.

Koncept je fokusiran na proveru znanja i odgovaranju na pitanja pisanjem SQL upita u prozoru koji se nalazi u okviru zadatka.

Moguće je završiti ceo materijal za par dana ili na primer tokom vikenda ako ste dovoljno posvećeni i već imate određeno predznanje.

Registracija nije potrebna za korišćenje. 

SQLBOLT

Još jedna u nizu interaktivna platforma za online učenje SQL-a sa dosta lekcija i zadacima za vežbanje.

Obuhvata preko 20 lekcija sa detaljnim objašnjenjima u okviru svake kao i odeljak za vežbu gde možete proveriti znanje.

Registracija nije potrebna za korišćenje. 

Khan Academy – Intro to SQL 

Dobro poznata Khan Academy koja predstavlja online neprofitnu edukativnu organizaciju kreiranu 2008. godine sa ciljem pružanja kvalitetnih online materijala studentima širom sveta kroz kratke video sadržaje. Svi materijali su besplatni putem njihovog sajta i/ili aplikacije i dostupni na preko 15 jezika. 

SQL kurs je podeljen na osnovni deo i napredan deo (podrazumeva pisanje kompleksnijih upita) kao i deo sa fokusom na administraciju baze podataka. Svaki odeljak je obuhvaćen video sadržajem i zadacima koji oni nazivaju izazovima.

Registracija na platformu nije potrebna ali je poželjna zbog praćenja napredovanja kroz materijal.

Kaggle Intro to SQL / Advanced SQL

Kaggle je najveća online data science zajednica sa preko milion registrovanih korisnika koja korisnicima pruža mogućnost istraživanja raznih baza podataka, njihovo analiziranje i modelovanje. Ova platforma je kupljena od strane kompanije Google 2017. godine i od tada je platforma usmerena na Google Cloud i BigQuery. 

Pored svojih servisa koji uključuju machine learning takmičenja, Kaggle kernele, javno dostupne baze podataka i oglase za posao poseduje takođe i servis Kaggle Learn koji se pre svega fokusira na data science edukaciju između ostalog na Python, Machine Learning, Data Visualization, SQL, Deep Learning i Natural Language Processing.

Samim tim njihov online besplatan materijal za vežbanje SQL-a je fokusiran i podeljen na početni i napredni nivou uz korišćenje Google BigQuery kroz dobro poznato Kaggle okruženje. Ovo je definitivno idealna prilika za istovremeno vežbanje SQL i pristupa podacima kroz Google BigQuery skladište podataka (data warehouse).

Treba napomenuti da je pristup materijalu na naprednijem nivou kroz Kaggle Kernels i Python-u i da može da predstavlja problem apsolutnim početnicima. Uz materijal postoji i materijal na YouTube-u pod nazivom SQL Summer Camp.

Registracija na platformu nije potrebna ali je poželjna zbog praćenja napredovanja kroz materijal.

HackersRank – SQL

HackersRank je jedan od lidera kada je u pitanju procena tehničkih veština za programere. Svakih 8 sekundi neko širom sveta će kompletirati neku od njihovih tehničkih zadataka za određenu tehnologiju. Na platformi programeri širom sveta rešavaju probleme u širokom rasponu kompjuterskih nauka kao što su algoritmi, programski jezik C i C++, Python, Ruby,  Java kao i Linux Shell i naravno neizostavni SQL.

Kroz konstantno dodavanje novih funkcionalnosti ova platforma predstavlja zabavan način za rešavanjem SQL problema i zadataka. Zadaci su podeljeni po težini, laki, srednje teški i teški kao i po SQL celinama od početnog nivo, naprednog nivoa, agregacija, JOIN-ova, naprednih JOIN-ova.

Registracija na platformu je neophodna.

SQL plaćeni online kursevi

 1. Udemy – The Complete SQL Bootcamp
 2. Udemy – SQL for Data Analysis
 3. Coursera – Managing Big Data with MySQL
 4. edX – Querying Data with Transact-SQL
 5. Vertabelo/LearnSQL.com
 6. Data Quest – SQL Fundamentals
 7. CodeAcademy – Learn SQL

Udemy – The Complete SQL Bootcamp

Jedan od najbolje ocenjenih kurseva SQL-a na Udemy platformi sa preko 57,500 hiljada ocena je kreiran od strane Jose Portilla koji je dobro poznato lice i po jako kvalitetnim kursevima za Python programski jezik.

Sa preko 7 sati video sadržaja i 80 lekcija naučićete da čitate i pišete kompleksne SQL upite koristeći jednu od najpopularnijih baza PostgreSQL.

Cena na popustu je od $10 do $20, plaća se jednokratno sa doživotnim pristupom materijalu.

Udemy – SQL for Data Analysis

Još jedna preporuka za SQL kurs koji se nalazi na Udemy platformi koji dolazi direktno iz kuhinje Udemy platforme koji predstavljaju David (Product Manager) i Peter (Data Scientist).

Treba napomenuti da ovaj kurs ima duplo manje video materijala (ukupno 3.5h) nego prethodno preporučeni kurs i samim tim je i manje obimniji ali svakako takođe vredan pažnje.

Usmeren je na publiku bez ikakvog prethodnog tehničkog znanja iz ove oblasti kao što su marketari, svi oni koji žele da počnu da se bavi analizom podataka i product manageri.

Cena na popustu je od $10 do $20, plaća se jednokratno sa doživotnim pristupom materijalu.

Coursera – Managing Big Data with MySQL

Definitivno jedan od robusnijih kurseva koje sam i sam pohađao. Jako dobro organizovan kurs sa materijalnom podeljenim na 5 nedelja koji se fokusiraju na MySQL i Teradata.

Prva nedelja obuhvata pre svega detaljno objašnjenje i fokus na razumevanje relacionih baza podataka sa fokusom na ER diagrame i šeme koje objašnjavaju strukturu podataka skladištenih u bazi podataka (ovaj deo nikako nemojte da propustite).

Druga nedelja obuhvata interakciju sa dve različite baze podataka. Prva je fokusirana na MySQL tehnologiju i sadrži tabele sa preko 1 milion redova dok je druga fokusirana na bazu podataka velikog lanca prodavnica koji se nalazi na Teradata platformi sa tabelama koje sadrže preko 100 miliona redova.

Treća i četvrta nedelja obuhvata korišćenje SQL upita za segmentiranje i analiziranje podataka iz prethodno pomenute baze podataka i odgovaranje na detaljna biznis pitanja koje se postavljaju tokom kursa.

Peta nedelja se fokusira na finalnu proveru znanja i za ovaj deo odvojite vreme jer je poprilično obiman.

Cena oko $50 / mesečno (7 dana besplatno)

Vertabelo/LearnSQL.com 

Vertabelo akademija pruža jako kvalitetne interaktivne kurseve koji obuhvataju Python, R, SQL. Kursevi u podeljeni po različitim kategorijama pa tako u odeljku Mini Tracks možete pronaći podelu:

 • SQL Fundamentals (obuhvata SQL Basics, SQL Functions i How to INSERT, UPDATE, DELETE in SQL)
 • SQL Practice (obuhvata SQL JOINs, SQL Practice Set)
 • Advanced SQL (obuhvata Window Functions, Group bz Extensions in SQL, Recursive Queries)
 • SQL Reporting (obuhvata Creating Basic SQL Reports, Revenue Trend Analysis in SQL)

Cena od $39 / mesečno 

edX – Querying Data with Transact-SQL

SQL kurs od strane Microsoft-a koji je pre svega fokusiran na Transact-SQL jezik i modifikaciju podataka koje se nalaze na Microsoft SQL Server-u ili Azure SQL Database.

Materijal je podeljen na 6 nedelja uz preporuku da se za svaku nedelju odvoji po 5 sati rada na njemu. Nema potrebe za instalacijom i konfiguracijom servera i baze.

Cena je besplatna dok je sertifikacija za kurs $99.

Data Quest – SQL Fundamentals

DataQuest je dobro poznata platforma među data zajednicom koja ima u ponudi širok izbor interaktivnih kurseva za različite tehnologije kao što su Python, R, SQL, Git kao i kurseve u vezi statistike, mašinskog učenja kao i korišćenja Kaggle platforme.

Kada je u pitanju konkretno SQL, izdvajam sledeće kurseve:

 • SQL Fundamentals
 • Intermediate SQL for Data Analysis
 • Advanced SQL for Data Analysis
 • SQL Intermediate: Table Relations and Joins
 • Postgres for Data Engineers
 • SQL Intermediate In R

Fokus je na pisanju upita na osnovu zadataka kroz interaktivne vežbe dok je na kraju svakog kursa dizajniran poseban zadatak sa novom bazom podataka (npr. CIA World Facebook data) gde možete proveriti stečeno znanje i uz pisanje upita.

SQL sintaksa koja je obuhvaćena u početnom kurs je dobra odskočna daska za različite tipove baze podataka kao što su SQLite, PostgreSQL, MySQL. 

Cena od $24 / mesečno 

CodeAcademy – Learn SQL

Kroz praktičan rad u okviru kursa na CodeAcademy platformi imaćete priliku da vežbate na 4 različita projekta i trenirate SQL upite koristeći manipulacije, agregacije i građenju upita koji podrazumevaju više srodnih tabela.

Za prelazak celokupnog materijala potrebno je oko 7 sati.

Pristup platformi zahteva registraciju i plaćanje koje se krene za Pro paket od $16 mesečno.

Zaključak

Cilj ovog pregleda kurseva je da vam pruži uvid na trenutnu online ponudu kvalitetnih SQL kurseva kako besplatnih tako i plaćenih. Većinu sam i sam završio i uverio se u kvalitet i materijal.

U svakom slučaju ako znate za kvalitetan online SQL kurs koji nije na ovoj listi, budite slobodni da ga preporučite.

Srećno analiziranje!

O autoru

Dušan Milošević

Curious digital analyst passionate about analytics, funk/disco music and new travel destinations. Always chasing the spark and searching for signal in the noise, combining technical know-how with digital marketing looking for actionable insights.
Proactive thinker, with the ability to adapt and learn quickly. Collaborative, with cross-functional team experience working with product, development and client-side teams.