Uvod u Google Tag Manager

Google Tag Manager (poznatiji u digitalnom svetu i po skraćenici GTM) je besplatan tag alat kreiran od kompanije Google koji upravlja JavaScript i HTML tagovima. Prvi put se pojavio u oktobru 2012. godine i od tada ima dve zvanične verzije. Trenutno je aktuelna Google Tag Manager version 2 koja je lansirana u oktobru 2014. godine zajedno sa API-jem i čini alat dosta jednostavnijim za korišćenje od prethodne verzije.

Šta predstavlja tag

Tag predstavlja delove JavaScript koda koji se izvšavaju (ispaljuju) na stranici i šalju podatke sa sajta ili mobilne aplikacije u Google Analytics, Google AdWords, Twitter, Facebook ili neki drugi alat sa kojim je povezan Google Tag Manager.

Neki od primera tagova su:

 • Google Analytics Tag (Google Analytics Tracking Code)
 • Google AdWords Conversion Tracking Tag
 • Facebook Tag (Facebook Pixel Code)

Ovi tagovi tj. delovi koda se dodaju direktno na sajt tako što se  copy / paste načinom ubace u header.php ili alternativno tag se može indirektno dodati na sajt kroz Google Tag Manager. Tag se izvršava kada se stranica učita ili kao odziv na neku od interakcija na sajtu. U Google Tag Manager-u se definišu trigeri sa tagovima da bi se preciziralo kako bi trebalo da budu izvršeni.

Primer trigera je predefinisan “all pages” i može se koristiti da se tag izvršava na svakoj stranici na sajtu kada je učitana.

google tag manager tags

Razlika između Google Analytics i Google Tag Manager

Google Tag Manager je alat koji pre svega olakšava upravljanje tagovima tako što definiše pravila kada neki tag treba da se izvrši. Takođe omogućava da se tagovi testiraju kako bi se uverili da su zapravo dobro postavljeni kada se izvrši željena aktivnost na sajtu. Na primer ako se učita određena stranica ili ako posetioc pritisne određeno dugme na sajtu. Tagovi mogu da se menjaju i način na koji rade oni rade, bez promene izvornog koda koji je prvenstveno postavljen na sajt. Treba napomenuti da Google Tag Manager ne skuplja podatke dok tagovi koji se izvšavaju mogu da skupljaju podatke.

Google Analytics je sa druge strane alat koji skladišti i manipuliše podacima sa sajta ili mobilne aplikacije, generiše izveštaje, pruža podatke i statistiku saobraćaja kroz svoj interfejs.

Prednost Google Tag Manager-a

Velika prednost ovog alata je u tome što se dodavanjem tagova i korišćenjem njih dobija mnogo veća kontrola sledećih aktivnosti:

 • kada tag treba da se izvrši ili kada ne treba
 • gde tag treba da se izvrši ili gde ne treba
 • šta tag treba da uradi kada se izvrši

Sa Google Tag Manager-om može se jednostavno dodati, obrisati, dozvoliti ili zabraniti bilo koji tag na sajtu i vrlo lako se može promeniti funkcionalnost bilo kog tag-a. Ako se recimo ne koristi GTM onda bi bilo neophodno da se ručno dodaje i briše svaki tag na svim stranicama sajta, ne bi mogao da se ugasi i da se ponovo aktivira tag itd. Ako dođe do situacije da mora da se ugasi tag, morao bi da se izbriše kod sa stranica sajta što zahteva dodatan posao a da bi se opet aktivirao moralo bi da se vrati tag na stranice itd.

To predstavlja kao i što zvuči mnogo posla i oduzima puno vremena a takođe je i potencijalno veliki problem kod velikih i kompleksnih sajtova. Naravno ne treba zaboraviti da u slučaju da nije implementiran Google Tag Manager je potrebna velika pomoć web developera i programera koji održavaju sajt, dok je sa korišćenjem Google Tag Manager-a ta pomoć svedena na minumum.

Za implementiranje naprednog praćenja kao na primer, scroll tracking-a, ecommerce tracking-a, enhanced ecommerce tracking-a potrebno je adekvatno znanje HTML, JavaScript , DOM (Document Object Model) i svakako više o ovim načinima praćenja ću se truditi da obuhvatim u nekim od narednih tekstova.

 

 

Ključni benefiti korišćenja GTM

Sa korišćenjem Google Tag Manager-a ne postoji potreba za editovanjem koda sajta zbog dodavanja, brisanja i ili editovanja tagova. Umesto toga jedan kod se smešta na svaku stranicu sajta i taj kod se zove Google Tag Manager container code i sve se radi sa jedne centralne lokacije u GTM nalogu. Taj container code se bukvalno ponaša kao skladište jer može da sačuva i razvije razne marketing i analitičke tagove koji su bitni za vaš biznis i sajt.

Kroz user friendly interfejs mogu se dodati,  editovati, isključiti ili izbrisati bilo koji tagovi uz samo nekoliko klikova. Nema potrebe za dodavanjem kodova kroz svaku stranicu sajta zbog samog održavanja kodova i nema dodatne potrebe za IT pomoć. Korišćenjem Google Tag Manager-a se može znatno unaprediti brzina sajta jer kada se postave tagovi kroz njega, oni se postavljaju asinhrono, što znači da sporo učitavanje nekog taga neće uticati i neće blokirati ostale tagove od izvršavanja.

Napredna analitika uz Google Tag Manager

Najveća prednost GTM je takođe u mogućnosti korišćenja napredne analitika praćenja sajta. Uz ovaj alat dolazi dosta in-build tagova i variables kroz koje se mogu implementirati napredna praćenja za veoma kratko vreme. Za isti zadatak bi trebalo oko nekoliko dana ili nedelja bez pomoći ovog alata. Jedan od primera je svakako ako želite da pratite klikove na sve eksterne linkove na sajtu kako bi procenili koliko saobraćaja vaš sajt šalje na ostale sajtove to možete da uradite vrlo brzo uz pomoć ovog alata.

Google Tag Manager anatomija

Ako ste se registovali na Google Tag Manager vaš containder kod možete videti ako pratite sledeće korake:

 • Login na nalog https://tagmanager.google.com/  ili kreirajte nalog (može da se koristi već postojeća gmail adresa)
 • Kliknite na ADMIN tab
 • Kliknite na Install Google Tag Manager link (slika u nastavku)

google tag manager install gtm

 

Container tag pruža sve potrebne funkcionalnosti i sastavljen je iz dva dela. Prvi deo se postavlja u header sekciju (<head>…..</head>) na svim stranicama sajta ili kroz header.php, dok drugi deo se postavlja odmah nakon početka <body> taga na svim stranicama sajta.

Deo koda koji je prikazan na slici a počine GTM-TXAAA se zove container ID. Ovaj ID se koristi kao jedinstvena identifikacija svakog GTM container tag-a. Drugi deo koda koji čita gmt.js je JavaScript biblioteka koju koristi container tag. Nakon što je container tag kod (slika ispod) dodat na sajt, može se smatrati da je GTM instaliran.

google tag manager gtm install code

Google Tag Manager templates

Tag templates omogućavaju lako i brzo dodavanje tagova na sajtu. Postoji preko 100 predefinisanih templejta a lista svih raspoloživih se može videti klikom na Add a new tag na stranici container overview kao što je prikazano na slikama u nastavku.

google tag manager gtm overview

google tag manager gtm add new tag

google tag manager gtm add new tag 2

 

google tag manager gtm templates

Ako želite da koristite svoj tag, to možete uraditi sa opcijom Custom HTML tag ili Custom Image Tag.

Google Tag Manager triggers

google tag manager gtm triggers

Trigger (okidač) predstavlja uslov koji mora da se ispuni tokom vremenskog perioda gde tag treba da se izvrši ili ne. Tag treba da ima makar jedan trigger kako bi se izvršio. Trigger je sastavljen od jedne aktivnosti i jednog ili više filtera i svaki filter ima formu [Variable] [Operator] [Value].

Postoje dve vrste trigger-a

 • Triggeri koji se ispaljuju
 • Triggeri koji blokiraju

Google Tag Manager variables

google tag manager gtm variables

Variables u kontekstu Google Tag Manager-a predstavlja funkciju koja se poziva od drugog taga, trigera ili varijable. Koriste se i za trigere i za tagove. Što se tiče trigera koristi se tako što definiše filtere koji preciziraju kada nešto treba da bude izvršeno (primer execute pageview trigger kada je url variable dusanmilosevic.com). U Google Tag Manager-u varijabla se označava pomoću sledeće sintakse {{Variable Name}}.

Postoje dve vrste varijabli:

 • build in varijable
 • user defined varijable

Google Tag Manager folders

google tag manager gtm folders

Kroz foldere se mogu organizovati tagovi, trigeri i varijable po imenu projekta, po imenu tima itd. Na primer ako želite možete da grupišete sve tagove, trigere i varijable koje se tiču praćenja video klipova tako što ćete kreirati folder pod nazivom video praćenje i nakon toga dodati sve ono što se tiče njega. Folderi mogu da se obrišu ili preimenuju i takođe da se sve iz njih doda ili obriše u bilo kom trenutku.

Dodatna edukacija oko Google Tag Manager

Dodatna edukacija je vrlo bitna kod ovakvih alata pogotovu imajući na umu da je ovaj relativno novi tako da u nastavku predlažem da se pre svega prođu kroz sve lekcije koje su na zvaničnoj stranici Analytics Academy a takođe tu su i nezaobilazni blogovi za dublje istraživanje i naprednije korišćenje ovoga alata.

Google Analytics Academy – Google Tag Manager Fundamentals

https://analytics.google.com/analytics/academy/course/5

Dive into Google Tag Manager

Korisni blogovi

 

Srećno učenje!

Leave a Comment

Your email address will not be published.