Big Data: Šta predstavlja i kako se koristi

Big Data predstavlja termin koji se koristi da opiše našu sposobnost da izvučemo zaključke iz sve veće količine podataka i setova podataka koji se prikupljaju velikom brzinom iz različitih izvora. Sada imamo mogućnost i možemo da prikupljamo i analiziramo podatke na način koji nije bilo moguć čak ni pre nekoliko godina. Big Data je počela da transformiše većinu područja biznisa, razne industrije i druge delove naših života.

Veličina, brzina, struktura

Big Data se ne odnosi samo na sve veće količine podataka i setova koje možemo analizirati, nego i na brzinu kojom se kreiraju i  koriste  a takođe i podrazumeva drugačije strukture podataka koje se mogu analizirati.

Veličina je jedna od komponenti Big Data. Generišemo podatake kao nikad pre. Ako bi se uzeli svi podaci koji su nastali u svetu od početaka merenja do 2000. godine, dolazi se do zaključka da se ista količina podataka sada generiše svakih nekoliko minuta. U stvari, više od 90% podataka na svetu je nastalo u poslednjih par godina, što zvuči fascinantno.

Brzina je još jedan važan sastojak. Brzina kojom generišemo nove podatke i brzina kojom se podaci kreću je fenomenalna.

Svakog minuta

 

pošalje se preko 200 miliona e-mailova

 

klikne se skoro 2 miliona lajkova na  Facebook-u

 

pošalje se skoro 300.000 poruka preko Twitter-a 

 

upload-uje se preko 200.000 slika na Facebook-u

 

i 100 sati video sadržaja na YouTube-u

Osim toga, ne treba zaboraviti i na sve pretrage preko pretraživača, 3.5 milijardi dnevno samo preko Google-a, podatke od senzora koji se prikupljaju, sve transakcije preko kreditnih kartica, podatke koji skupljaju npr. mobilni operateri i tako dalje.

Struktura je treća komponenta Big data. U prošlosti smo se uglavnom oslanjali na strukturirane podatke, tipove podataka koje smo mogli da ubacimo u tabele i organizujemo brzo. Manje struktuirani podaci, kao što su tekstualni fajlovi, fotografije, video sadržaji i slično su uglavnom ignorisani. Danas, imamo mogućnost da koristimo i analiziramo veliki izbor podataka uključujući i pisani tekst, izgovorene reči, čak i ton u našem glasu, kao i biometrijske podatke, fotografije i video sadržaj.

Kako se koristi Big Data?

Primena Big Data su beskrajne a u nastavku su samo neki od primera iz prakse.

Kompanije koriste velike setove podataka da bolje razumeju i ciljaju potrošače tako što povezuju podatke od njihovih transakcija sa socijalnim mrežama i čak sa vremenskom prognozom. Optimizuje se i lanac snabdevanja, praćenjem i analiziranjem dostavnih ruta mogu se dobiti odlični rezultati pogotovo kada se ukrste uživo sa podacima o saobraćaju. Drugi koriste mašinske podatke da optimizaciju svoju opreme i predvide potencijalne greške u hardware-u i spreče.

Big Data se koristi i u zdravstvu za pronalaženje novih lekova za rak, za optimizaciju tretmana pa čak i za predviđanja bolesti pre pojave bilo kakvih fizičkih simptoma.

Koristi se i za analizu i poboljšanje performansi pojedinaca (u sportu,  kod kuće ili na poslu), gde podaci iz senzora u opremi i nosivih uređaja mogu biti  u kombinaciji sa video analitikom kako bi izvukli zaključke i saznanja koja se ne mogu videti tradicionalnim pristupom.

Policijske snage i bezbednosne agencije koriste Big Data da spreče sajber napade, da otkriju prevare sa  kreditnim karticama, pa čak i da predvide kriminalne aktivnosti. Koristi se takođe i za poboljšanje naših domova, gradova, kao na primer optimizovano grejanje ili osvetljenje u našim domovima, protok saobraćaja u našim gradovima

Trendovi Big Data

-Investicije u analitiku Big Data

-Cloud i usvajanje Hadoop

-SQL će i dalje ostati superioran što se tiče Big Data analitike ali Spark će nastaviti da raste u primeni

-Mašinsko učenje i prediktivna analitika

Vreme će pokazati koje predviđanje će biti aktuelno u budućnosti. Ono što je važno je da će Big Data biti sigurno jos veća i one kompanije koje to ignorišu će propustiti ogromnu priliku.

Leave a Comment

Your email address will not be published.