12 Python biblioteka za Data Science

Mnogi u svom poslu koriste R ili MATLAB  kada analiziraju podatke. Bez obzira što je razvijen od strane statističara, u poslednjim godinama se nameće i programski jezik Python sa jako puno kvalitetnih i korisnih open source biblioteka kada je u pitanju data science i sa zajednicom koja je veća i koja se mnogo brže razvija nego R zajednica. Više o samom jeziku Python sam pisao u ovom tekstu dok u nastavku teksta možete pročitati neke od biblioteke koje se najčešće koriste kada je u pitanju analiza i vizualizacija podataka.

Read More

Google Marketing Next 2017 konferencija

Svakog proleća u San Francisku na konferenciji pod nazivom Marketing Next Google predstavlja nove alate, razna poboljšanja i nove karakteristike kod već postojećih digitalnih proizvoda. Ako ste propustili live stream koji je bio pre par dana, u nastavku sam izdvojio neke od zanimljivosti koje su bile prezentovane. Svakako celu konferenciju koja traje oko sat vremena možete pogledati i putem YouTube-a.

Read More

Excel Analysis ToolPak – Koeficijent korelacije

Koeficijent korelacije (vrednost između -1 i +1) nam govori koliko su jako dve varijable povezane međusobno. U statistici se mogu naći nekoliko različitih korelacija ali ako nije drugačije naglašeno najčešće se misli na Pearson correlation (The product moment correlation coefficient ili PMCC). Mnogi spreadsheet editori kao što su MS Excel, GoogleDocs i OpenOffice mogu da izračunaju korelaciju za vas.

Read More