Excel Analysis ToolPak

Analysis ToolPak predstavlja opcioni dodatak u Excel-u koji pruža dodatne mogućnosti za analizu podataka. Po instalaciji, ovaj add-in nije odmah dostupan kroz TAB tako da je neophodno da se aktivira kako bi mogao da se koristi. Ovaj dodatak je sastavni deo Excel-a a postoje i drugi dodaci koji mogu da se skinu iz Download Centra i oni moraju da se skinu i instaliraju.

Korisnik dostavlja podatke ili se pretpostavlja da ih već ima u svom radnom okruženju u Excelu i kroz dodatak se unose parametri za svaku analizu. Alat koristi određene statističke i makro funkcije da uradi kalkulaciju i prikaže rezultate u posebnoj tabeli ili u grafikonu (u zavisnosti od željene analize). Može se koristiti samo u jednom radnom sheet-u istovremeno.

Dodatak sadrži:

 • ANOVA: Single Factor
 • ANOVA: Two-Factor With Replication
 • ANOVA: Two-Factor Without Replication
 • Correlation
 • Covariance
 • Descriptive Statistics
 • Exponential Smoothing
 • F-Test Two-Sample for Variances
 • Fourier Analysis
 • Histogram
 • Moving Average
 • Random Number Generator
 • Rank and Percentile
 • Regression
 • Sampling
 • t-Test: Paired Two Sample for Means
 • t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
 • t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
 • z-Test: Two Sample for Means

Da pokrenete Analysis ToolPak , pratite sledeće korake:

 1. Kliknite na FILE (u gornjem levom uglu), nakon toga kliknite na OPTIONS
 2. Sa leve strane nakon što kliknete na Add-ins, selektujte Analysis ToolPak i kliknite na GO dugme. excel analysis toolpak
 3. Iz menija koji se otvorio, selektujte Analysis ToolPak i kliknite OK. excel analysis toolpak
 4. U tabu DATA (koji se nalazi posle File, Insert itd..) pogledajte skroz desno i videćete sekciju Analysis. Kliknite na Data Analysis.excel analysis toolpak

 

Otvoriće vam se sledeći prozor. Na primer selektujte ako želite Histogram i kliknite OK da bi ga kreirali.

excel analysis toolpak

Ako ste uradili sve kao što je napisano po koracima, onda ste uspešno aktivirali Analysis ToolPak i možete slobodno da ga koristite.

Što se tiče sami analiza koji su dostupni kroz ovaj dodatak, u narednim tekstovima biće više reči o svakoj posebno.

Srećno analiziranje.

Leave a Comment

Your email address will not be published.